home

ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การขุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 15:23

ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การทำลายป้ายจราจรและอุปกรณ์อื่น ๆ

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 15:21

ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การระบายน้ำลงในเขตทางหลวง

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 15:11

ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การปิดกั้นทางหลวงหรือวางวัตถุแหลมหรือมีคมบนทางหลวง

วันที่ : 07 ก.พ. 2562 10:07

ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การติดตั้ง แขวน วาง กองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบท

วันที่ : 25 ม.ค. 2562 18:00

ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 11:22

การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย...

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 13:08

การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท

ในทุกๆ วัน ตั้งแต่ที่เราก้าวออกจากบ้าน...

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 13:03

การซื้อ ขาย แจกจ่ายหรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง

ภาพคนขายพวงมาลัยตามสี่แยก คงเป็นภาพที่คุ้นชินกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างดี...

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 15:55

การขุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง

เมื่อพูดถึงคำว่า "ทางหลวง" คนโดยทั่วๆ ไปอาจเข้าใจว่า...

วันที่ : 04 พ.ค. 2561 12:32

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ทช. 4.0 ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

วันที่ : 07 พ.ย. 2561 18:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 16:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 17:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ : 23 ต.ค. 2561 19:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า , เจ้าพนักงานธุรการ , ช่างไฟฟ้า

วันที่ : 27 ก.ย. 2561 17:15

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า , เจ้าพนักงานธุรการ , ช่างไฟฟ้า

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 16:45

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และช่างไฟฟ้า

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 16:00

แนะนำ 8 เส้นทางลัดทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ : 21 ธ.ค. 2560 19:15

ข่าวทั้งหมด

อินทราเน๊ต
 
 
 

 

home