home

การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย...

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 13:08

การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท

ในทุกๆ วัน ตั้งแต่ที่เราก้าวออกจากบ้าน...

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 13:03

การซื้อ ขาย แจกจ่ายหรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง

ภาพคนขายพวงมาลัยตามสี่แยก คงเป็นภาพที่คุ้นชินกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างดี...

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 15:55

การขุด ขน ทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง

เมื่อพูดถึงคำว่า "ทางหลวง" คนโดยทั่วๆ ไปอาจเข้าใจว่า...

วันที่ : 04 พ.ค. 2561 12:32

การติดตั้ง แขวน วาง กองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบท

ในชีวิตประจำวันของเรา จะเห็นว่า มีร้านค้าต่างๆ

วันที่ : 04 พ.ค. 2561 12:25

การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง

“เสาก็ต้องปักในเขตทางหลวง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่างๆ ก็ต้องพาดผ่านเขตทางหลวง ไหนจะท่อ...

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 17:11

การระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านย่อมทราบดีว่า หากฝนตก หรือมีน้ำท่วมขังบนถนน การขับรถจะเกิดความยากลำบาก อาจเกิด...

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 17:05

การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง

กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของ....

วันที่ : 21 ธ.ค. 2560 18:58

การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้...

วันที่ : 21 ธ.ค. 2560 18:56

การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท

ในทุก ๆ วัน ตั้งแต่ที่เราก้าวออกจากบ้าน เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ก็จะเห็นว่ามีการสร้างอาคาร...

วันที่ : 21 ธ.ค. 2560 18:48

ข่าวทั้งหมด

หน้า

home