Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผส.ทช.ที่ 14

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 โดยมี ผอ.ขทช.กระบี่ ตรัง พังงา พัทลุง ผอ.กลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

 

Scroll Up Skip to content